MediaItem


Fields

Name Description Type Access Mode

Connections

The MediaItem object contains the following connections:
Name Description Type Access Mode

Examples

Photo

https://familygraph.myheritage.com/photo-144530322-1-1000007 (open in browser)
{
"id": "photo-144530322-1-1000007",
"type": "photo",
"name": "John Jr. plays under the desk of his fatherm JFK.",
"date": {
"gedcom": "Jan 1 1963",
"text": "Jan 1 1963",
"date": "1963-01-01",
"structured_date": {
"first_date": {
"day": 1,
"month": 1,
"year": 1963,
"type": "exact",
"class_name": "SingleDate"
},
"type": "exact",
"class_name": "StructuredDate"
},
"class_name": "EventDate"
},
"link": "https:\/\/www.myheritage.com\/photo-1000007_144530322_144530322\/john-jr-plays-under-the-desk-of-his-fatherm-jfk",
"url": "https:\/\/sites-cf.mhcache.com\/e\/1\/az1zaXRlc192MSZzPWM4N2U1ZDk0YjIyNmUxNWRiZmJkMTE2Y2RkYzYwNDkzYjkzZGM1NzU0OGRlYzc5MDcwOTA2MDY2ZDdmYjc5NjgmZT0xNjc2Mzk3NjAw\/014\/453\/0322\/000007_83785454f22ubo2b4d6bdd_D.jpg",
"colorization_data": {
"id": "colorizationdata-144530322-1000007"
},
"thumbnails": [
{
"url": "https:\/\/sites-cf.mhcache.com\/e\/1\/az1zaXRlc192MSZzPWM4N2U1ZDk0YjIyNmUxNWRiZmJkMTE2Y2RkYzYwNDkzYjkzZGM1NzU0OGRlYzc5MDcwOTA2MDY2ZDdmYjc5NjgmZT0xNjc2Mzk3NjAw\/014\/453\/0322\/000007_83785454f22ubo2b4d6bdd_D.jpg",
"width": 473,
"height": 600,
"class_name": "Image"
},
{
"url": "https:\/\/sites-cf.mhcache.com\/t\/530\/322\/144530322\/000\/000007_83785454f22ubo2b4d6bdd_D_202x256\/R_IAv-54z4djOPFYnasxsU9UZwc=\/.jpg",
"width": 202,
"height": 256,
"class_name": "Image"
},
{
"url": "https:\/\/sites-cf.mhcache.com\/t\/530\/322\/144530322\/000\/000007_83785454f22ubo2b4d6bdd_D_32x40\/U_XRRdNbPB0X9jBeUuWy14a4yA4=\/.jpg",
"width": 32,
"height": 40,
"class_name": "Image"
}
],
"width": 473,
"height": 600,
"extension": "jpg",
"has_reverse_side": false,
"submitter": {
"id": "user-10",
"name": "Developer MyHeritage"
},
"created_time": "2011-03-03T16:01:11+0000",
"updated_time": "2011-03-03T16:01:11+0000",
"is_content_image": false,
"is_personal_photo": false,
"site": {
"id": "site-144530322",
"name": "Demo Family Site"
},
"is_bw": "unknown",
"is_scratched": "unknown",
"is_photo_animated": false,
"audio_count": 0,
"class_name": "Photo"
}

Video

https://familygraph.myheritage.com/video-144530322-1-1000394 (open in browser)
{
"id": "video-144530322-1-1000394",
"type": "video",
"name": "JFKatRice",
"link": "https:\/\/www.myheritage.com\/video-1000394_144530322_144530322\/jfkatrice",
"url": "https:\/\/sites-cf.mhcache.com\/e\/1\/az1zaXRlc192MSZzPTY2YTJlYzdlZWM2OGZjMjg2ZmYwOTcxNzI1Y2I3ZmNmYjIwN2RkMmI5ZmNlODBiNzIxYzVkOTVkMDU3NWNkNWYmZT0xNjc2Mzk3NjAw\/014\/453\/0322\/000394_7468270bb32w7fd68bn824_D.flv",
"thumbnails": [
{
"url": "https:\/\/sites-cf.mhcache.com\/e\/1\/az1zaXRlc192MSZzPTQ4NzM0YzMxM2ZjYTE4YTEwYzU0OWRlOTNhY2MyMjY5ZDI1OTJkZjNiZjdiZmY5OWJhMjU0ZTZhMGUzZmQ4MDMmZT0xNjc2Mzk3NjAw\/014\/453\/0322\/000394_85223626w3vb24g3vb7fdp_D.jpg",
"width": 160,
"height": 120,
"class_name": "Image"
},
{
"url": "https:\/\/sites-cf.mhcache.com\/t\/530\/322\/144530322\/000\/000394_85223626w3vb24g3vb7fdp_D_40x30\/T9i4-cL6tYzVFduG82P0DFoOcMg=\/.jpg",
"width": 40,
"height": 30,
"class_name": "Image"
}
],
"width": 160,
"height": 120,
"extension": "flv",
"duration": "00:00:08",
"submitter": {
"id": "user-10",
"name": "Developer MyHeritage"
},
"created_time": "2011-03-03T16:01:01+0000",
"updated_time": "2011-03-03T16:01:01+0000",
"site": {
"id": "site-144530322",
"name": "Demo Family Site"
},
"class_name": "Video"
}

Document

https://familygraph.myheritage.com/document-144530322-1-1000009 (open in browser)
{
"id": "document-144530322-1-1000009",
"type": "document",
"name": "JFKs Moon Speech",
"date": {
"gedcom": "Sep 12 1962",
"text": "Sep 12 1962",
"date": "1962-09-12",
"structured_date": {
"first_date": {
"day": 12,
"month": 9,
"year": 1962,
"type": "exact",
"class_name": "SingleDate"
},
"type": "exact",
"class_name": "StructuredDate"
},
"class_name": "EventDate"
},
"link": "https:\/\/www.myheritage.com\/document-1000009_144530322_144530322\/jfks-moon-speech",
"url": "https:\/\/sites-cf.mhcache.com\/e\/1\/az1zaXRlc192MSZzPTdkOGQxMWJiOTQwNmEwMWViNDlmMmRkZTk5MTU4NzRhZmM4MWIzOWJjMGE4OTdmNDBkODQwMzhlYjcxOTg5MTImZT0xNjc2Mzk3NjAw\/014\/453\/0322\/000009_4614646pof4gd42b425bgv_D.doc",
"thumbnails": [
{
"url": "https:\/\/sites-cf.mhcache.com\/e\/1\/az1zaXRlc192MSZzPTVjZTNhZmY3ZTE3MmQ1OGE4Y2QzYWM5NzljYmM5MzQ1ZTliNTk4OWUwZWNiNTZmYzgyODcwNjg1OGVlZjZiMTImZT0xNjc2Mzk3NjAw\/014\/453\/0322\/000009_31572441dy19c5b7f7l6p6_Z.jpg",
"width": 111,
"height": 142,
"class_name": "Image"
},
{
"url": "https:\/\/sites-cf.mhcache.com\/t\/530\/322\/144530322\/000\/000009_31572441dy19c5b7f7l6p6_Z_31x40\/izQietfJm0iYZskelcYp06FwASw=\/.jpg",
"width": 31,
"height": 40,
"class_name": "Image"
}
],
"extension": "doc",
"submitter": {
"id": "user-10",
"name": "Developer MyHeritage"
},
"created_time": "2011-03-03T16:01:15+0000",
"updated_time": "2011-03-03T16:01:15+0000",
"site": {
"id": "site-144530322",
"name": "Demo Family Site"
},
"class_name": "Document"
}
https://familygraph.myheritage.com/audio-144530322-1-1 (open in browser)
{
"id": "audio-144530322-1-1",
"type": "audio",
"name": "asknot",
"link": "https:\/\/www.myheritage.com\/audio-1_144530322_144530322\/asknot",
"url": "https:\/\/sites-cf.mhcache.com\/e\/1\/az1zaXRlc192MSZzPWZkYTBmZDY4ZjQ4Nzc0YmZhZTY2OTM2YjgyYzhmMmU0NzcyODU3MjRlZjJjYmJmMzYzNTJkYjg1ZjYwYmU5YTgmZT0xNjc2Mzk3NjAw\/014\/453\/0322\/000001_014600em83i3l5d462ce4u_D.mp3",
"extension": "mp3",
"duration": "00:00:10",
"submitter": {
"id": "user-10",
"name": "Developer MyHeritage"
},
"created_time": "2011-08-23T15:10:33+0000",
"updated_time": "2011-08-23T15:10:33+0000",
"site": {
"id": "site-144530322",
"name": "Demo Family Site"
},
"class_name": "Audio"
}